สหรัฐอเมริกา (United States of America)

 

สหรัฐอเมริกา (United States of America) หรือมักจะเรียกกันย่อ ๆ ว่า สหรัฐ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนติดต่อ กับแคนาดาทางทิศเหนือ และเม็กซิโกทางทิศใต้ ส่วนพรมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกับแคนาดา รัสเซียและบาฮามาส โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแบริง มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียนเป็นผืนน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีดินแดนบางส่วนในแคริบเบียน และมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

สหรัฐ อเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 308 ล้านคน ทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย และ แคนาดา และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก คร่าวๆ ปัจจุบัน (2555) อเมริกามีประชากรราวๆ 300 ล้านคน เป็นประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพจากหลายประเทศ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 กว่า 14.4 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ (อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 15 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ)

ชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา ซึ่งอาจสืบเชื้อสายมาจากชาวเอเชีย ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว ประชากรชนพื้นเมืองอเมริกันเหล่านี้ลดจำนวนลงอย่างมากหลังจากการยึดครองอาณานิคมของชาวยุโรป สหรัฐอเมริกาถูกก่อตั้งโดยสิบสามอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งมีทำเลอยู่ตามฝั่งทะเลแอตแลนติก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 ชาวอเมริกันประกาศอิสรภาพ ซึ่งเป็นการอ้างสิทธิ์ในการกำหนดชะตาของตนเอง และการสร้างสหภาพความร่วมมือขึ้น รัฐซึ่งก่อการจลาจลสามารถเอาชนะราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ในสงครามประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอาณานิคมแห่งแรกที่ประกาศอิสรภาพได้สำเร็จ อนุสัญญาฟิลาเดลเฟียได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2330 การปรับใช้อนุสัญญาดังกล่าวมีผลให้รัฐต่าง ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเดี่ยว และขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางที่มีอำนาจเด็ดขาด

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกาได้ดินแดนเพิ่มเติมจากฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร เม็กซิโก และรัสเซีย และผนวกดินแดนรวมกับสาธารณรัฐเท็กซัสและสาธารณรัฐฮาวาย ความขัดแย้งระหว่างรัฐกสิกรรมทางตอนใต้และรัฐอุตสาหกรรมทางตอนเหนือ เหนือสิทธิของรัฐ และการขยายจำนวนของทาสได้นำไปสู่สงครามกลางเมืองอเมริกา เมื่อราวคริสต์ทศวรรษ 1860 ชัยชนะของฝ่ายเหนือได้ป้องกันการแบ่งแยกประเทศอย่างถาวร และยุติการค้าทาสตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ในราวคริสต์ทศวรรษ 1870 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานับว่าใหญ่ที่สุดในโลก และสงครามสเปน-อเมริกันและสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เน้นย้ำถึงสถานภาพทางทหารของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาจากสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นประเทศแรกซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง และเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นและการยุบสหภาพโซเวียต ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจเดี่ยวของโลก สหรัฐอเมริกามีรายจ่ายทางทหารคิดเป็นกว่าร้อยละ 40 ของรายจ่ายทางทหารทั่วโลก และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของโลก

สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม

พื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ติดต่อเป็นชิ้นเดียวกันมีขนาด 2,959,064 ตารางไมล์ ( 7,663,941 ตารางกิโลเมตร) อลาสก้า, ถูกแยกออกมาจากแผ่นดินที่ติดกันของสหรัฐคั่นโดย แคนาดา, เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดที่ 663,268 ตารางไมล์ (1,717,856 ตารางกิโลเมตร) ฮาวาย, ครอบครองหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก, อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ, มีพื้นที่ 10,931 ตารางไมล์ (28,311 ตารางกิโลเมตร).

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามหรือสี่ของโลกโดยพื้นที่ทั้งหมด (ที่ดิน และน้ำ), ตามหลังรัสเซียและแคนาดา และเหนือหรือต่ำกว่าจีน การจัดอันดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่า สองดินแดนที่มีข้อพิพาทโดยจีนและอินเดียจะมีการนับกันอย่างไร และวิธีการวัดขนาดโดยรวมของสหรัฐฯ: การคำนวณมีขนาดตั้งแต่ 3,676,486 ตารางไมล์ (9,522,055 ตารางกิโลเมตร) จนถึง 3,717,813 ตารางไมล์ (9,629,091 ตารางกิโลเมตร)หรือจนถึง 3,794,101 ตารางไมล์ (9,826,676 ตารางกิโลเมตร). เมื่อวัดเฉพาะแผ่นดินเท่านั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่สามในขนาด ตามหลังรัสเซียและจีน นำหน้าประเทศแคนาดาเล็กน้อย.

ที่ราบชายฝั่งทะเลของชายฝั่งแอตแลนติกเปิดทางลึกเข้าไปในแผ่นดินจนถึงป่าไม้ผลัดใบ และเนินเขาของ Piedmont แนวเทือกเขา Appalachian แบ่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจากทะเลสาบ Great Lakes และทุ่งหญ้าของ Midwest แม่น้ำมิสซิสซิปปี-มิสซูรี่, ระบบแม่น้ำที่ยาวที่สุดอันดับสี่ของโลก, ใหลทางทิศเหนือ-ใต้เป็นหลัก ผ่านใจกลางของประเทศ ทุ่งหญ้า prairie ที่ราบเรียบและอุดมสมบูรณ์ของที่ราบ Great Plains ทอดยาวไปทางทิศตะวันตก ขวางโดยภูมิภาคที่ราบสูงทางตะวันออกเฉียงใต้

เทือกเขาร็อกกี, ที่ขอบตะวันตกของ Great Plains, ขยายจากเหนือจรดใต้ข้ามประเทศ, มีระดับความสูงกว่า 14,000 ฟุต (4,300 เมตร)ในโคโลราโด. ไกลออกไปทางตะวันตกเป็นเนิน Great Basin และทะเลทราย เช่นชิวาวา และ Mojave. เทือกเขาเซียร์ราเนวาดาและ Cascade ทอดแนวใกล้กับชายฝั่งแปซิฟิก, เทือกเขาทั้งสองนี้มีระดับความสูงกว่า 14,000 ฟุต ( 4,300 เมตร) จุดต่ำสุดและสูงสุดในทวีปของสหรัฐอเมริกาอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และห่างกันเพียงประมาณ 80 ไมล์ (130 กิโลเมตร). ที่ระดับความสูง 20,320 ฟุต (6,194 เมตร), ภูเขา McKinley ของรัฐอลาสก้าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศและในทวีปอเมริกาเหนือ ภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตอยู่มีอยู่ทั่วไปในเขตอเล็กซานเดอร์และเกาะ Aleutian ของอลาสกา และฮาวายประกอบไปด้วยเกาะภูเขาไฟ สุดยอดภูเขาไฟที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนในเทือกเขาร็อกกี้ เป็นลักษณะภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของทวีป.

อินทรีหัวขาวได้เป็นนกประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1782

สหรัฐฯ, เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่และมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์, จึงมีสภาพภูมิอากาศ มากชนิดที่สุด ไปทางทิศตะวันออกของเส้นแวงที่ 100, สภาพภูมิอากาศจะมีตั้งแต่ ชื้นในทวีป ในภาคเหนือ จนถึง ชื้นเขตร้อนในภาคใต้ ติ่งใต้สุดของฟลอริด้าเป็นเขตร้อนเหมือนฮาวาย Great Plains ด้านตะวันตกของเส้นแวงที่ 100 จะเป็นกึ่งแห้งแล้ง. พื้นที่จำนวนมากของเทือกเขา Western เป็นแบบอัลไพน์ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบแห้งแล้งใน Great Basin, แบบทะเลทราย ในภาคตะวันตกเฉียงใต้, แบบเมดิเตอร์เรเนียนในแคลิฟอร์เนียและ แบบมหาสมุทรในชายฝั่ง โอเรกอนและวอชิงตันและภาคใต้ของอลาสก้า อลาสก้าส่วนใหญ่เป็น subarctic หรือ ขั้วโลก อากาศที่รุนแรงไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติ รัฐที่มีพรมแดนติดอ่าวเม็กซิโกมีแนวโน้มที่จะเจอเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดส่วนใหญ่ของโลกจะเกิดขึ้นภายในประเทศ, ส่วนใหญ่ใน Tornado Alley ของ Midwest ด้านนิเวศวิทยาของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็น ” megadiverse “: ประมาณ 17,000 ชนิดของพืชที่มีท่อลำเลียงเกิดขึ้นในแผ่นดินที่ติดกันของสหรัฐและที่อลาสกา และกว่า 1,800 ชนิดของพืชดอกที่พบในฮาวาย, ในจำนวนนี้ มีไม่มากที่พบบนแผ่นดินใหญ่   สหรัฐอเมริกาเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 400 สายพันธ์, นก 750, และ สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 500 ชนิดแมลงประมาณ 91,000 สายพันธุ์ได้รับการอธิบาย. นกอินทรีหัวขาวเป็นทั้งนกประจำชาติ และสัตว์ประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสัญลักษณ์ที่ยั่งยืนของประเทศตัวเอง มีสวนสาธารณะแห่งชาติ 58 แห่งและสวนสาธารณะอื่นๆที่มีการจัดการจากรัฐบาลกลาง, ป่าและ พื้นที่ป่ารกชัฏอีกกว่าร้อย. รวมด้วยกัน, รัฐบาลเป็นเจ้าของ 28.8% ของพื้นที่ประเทศ. ส่วนใหญ่ของพื้นที่เหล่านี้ ได้รับการคุ้มครอง, แม้ว่าบางแห่งจะให้เช่าสำหรับขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ, เหมืองแร่, ตัดไม้ หรือ เลี้ยงสัตว์; 2.4% ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางทหาร.

images

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.