การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ H1N1

6

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

– หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
– หากต้องดูแลผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยและให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยด้วย หลังดุแลผู้ป่วยทุกครั้ง ควร
  รีบล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ให้สะอาดทันที
– ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ 2009
– ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
– หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกฮอล์ โดยฌฉพาะอย่างยิ่งหลัง ไอ จาม
-รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งนม ไข่ ผัก และผลไม้ ดื่มน้ำสะอาดและนอน
  หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา

การป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ

–  หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดงาน หยุดเรียน เป็นเวลา 3 – 7 วัน ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้มาก
 –  หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น
 –  สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่กับผู้อื่น หรือใช้ทิชชูปิดจมูกปากทุกครั้งที่ไอจาม ทิ้งทิชชูลงในถุงขยะที่มีฝาปิด แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.